Vážení pacienti, ve dnech 17.9. - 25.9. je ordinace uzavřena (dovolená)

V naléhavých případech nás zastupuje ve dnech: 

* 17.9. - 18.9. (čt-pá): MUDr.M.Nedělníková, Čichnova 23, Brno - Komín (areál Poštovní školy), tel. 737 024 245. Ordinační hodiny jsou uvedeny na  https://www.rodinnaordinace.cz/ordinacni-hodiny/. Na vyšetření nejprve zavolejte a domluvte se. 

* 21.9. - 25.9. (po-pá): MUDr.V.Schöblová, Lidická 42, Brno (vchod vedle Benu lékárny), tel. 545 572 813, nebo 545 245 235. Ordinační hodiny uvedeny na: https://mudr-vera-schoblova.modernilekar.cz/. Na vyšetření nejprve zavolejte a domluvte se.  
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST (ROUŠKA, RESPIRÁTOR, ÚSTENKA, ŠÁTEK) PLATNÉ OD 1.9.2020 DO ODVOLÁNÍ


1. Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest:
a) ve vnitřních prostorech staveb:
* které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
* které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních služeb),
* které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
b) v prostředcích veřejné dopravy.


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
d) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
e) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
f) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních
a v zařízeních sociálních služeb,
g) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
h) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
i) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
j) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,
k) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami,
l) pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.
covid.jpg

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE

PO UKONČENÍ ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ INFEKCE COVID19


  • na klinické (osobní vyšetření) se i nadále objednejte - na akutní vyšetření, na plánované předoperační vyšetření, na prevenci, na pracovní prohlídku,... atd. Objednaní lidé mají přednost, pokud nebude nutné vyšetření akutních potíží někoho jiného před Vámi. Respektujte, že někdo může mít takové zdravotní potíže, které nesnesou odklad, i když jste v danou dobu objednaní Vy.
  • předem si připravte seznam všech léků a jejich dávkování, které aktuálně užíváte i bez předpisu, i potravinových doplňků.
  • Připravte si aktuální doklady o zdravotním pojištění, občanský průkaz (popř. cestovní pas)
  • promyslete si problém či zdravotní stav, se kterým k vyšetření přicházíte.
  • nadále ke konci ordinační doby vyřizujeme řadu záležitostí emailem, konzultujeme po telefonu
  • v případě respiračních potíží (kašel, teplota, rýma, nachlazení) mějte roušku na ústech a nose, nebo jinou ochrannou pomůcku (šátek)
  • buďte ohleduplní vůči sobě navzájem i vůči nám 


 • zdravotnické informace nejsou ani dnes u nás efektivně předávány a sdíleny, proto pokud nedostaneme určitou informaci o Vašem zdravotním stavu (nález, výsledek provedeného testu v jiném zařízení) není z čeho při Vaší návštěvě vycházet, je nutné testy a vyšetření zbytečně opakovat a veškeré zdravotní služby se tak významně prodražují. 

  • Po vyšetření v jiné ambulanci žádejte pro nás, svého praktického lékaře, vždy nález/ zprávu. Lékař Vám vydá o vyšetření nález v den vyšetření, popř. na plánované kontrole (pokud čekáte např. na výsledky provedených vyšetření, které nejsou v první návštěvě ještě k dispozici). Tuto zprávu může odborný lékař odeslat také emailem, systémem eZpráva, datovou schránkou do naší ordinace. Informujte lékaře či zdravotnické zařízení o této možnosti ve vztahu k naší ordinaci.

  • Pokud odborný lékař chce došetřit Váš zdravotní stav (upřesnit si tak diagnózu, vyloučit jinou příčinu,... atd.) a doporučuje vyšetření v dalších odborných ambulancích, nepožadujte vystavení žádosti na tato vyšetření u nás. I specialista je odborně způsobilý Vám na tato vyšetření vystavit žádost a specifikovat problém, který chce takto došetřit, provést odběr krve, atd. Pokud Vám doporučení nevystavil, doplňující vyšetření zřejmě nejsou nutná pro upřesnění Vašeho zdravotního stavu. 

  • jste-li léčeni nebo sledováni pro určité onemocnění u specialisty, prosím nežádejte u nás (na základě nálezu specialisty) – vystavení PN (pracovní neschopnosti). Váš specialista je v tom čase pro Vaše onemocnění a pro Vás ošetřujícím lékařem ve všech záležitostech týkající se nemoci pro kterou Vás kontroluje a léčí (laboratorní testy, vyžádaná doplňující vyšetření, PN). Tato vyšetření dokáže zrealizovat a Vy se vyhnete neefektivním putováním zdravotním systémem a umělým zaměstnáváním řady ambulancí (viz zákon 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění). Tím také podstupujete ještě vyšší riziko získání infekce v dalším zdravotnickém zařízení.


  I v této době plně a včas využijte možnost ochrany před řadou infekčních onemocnění, které často mají těžší průběh a mohou končit smrtelně (některé se šíří zcela stejně jako onemocnění covid19 způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2). Některé infekce se u nás objevují znovu ve zvýšené míře. Mnoho lidí zlehčuje jejich průběh, protože nezažili dobu 50. let, 60. let, 70. let, nebo si ji nepamatují.

   • ochrana proti černému kašli (infekce šířená vzduchem mezi lidmi)
   • ochrana proti zápalu plic způsobenému pneumokokem (bakterie způsobuje těžké zápaly plic, šíří se vzduchem)
   • ochrana proti virovým žloutenkám A, B (viry způsobující těžké záněty jater, virus typu A je přenosný při špatné hygieně, virem typu B se nakazíte a dlouho o tom nevíte:  rizikový sex, tetováž, dřívější transfuze nebo operace,...)
   • ochrana proti viru klíšťové encefalitidy (nejčastější zánět mozku v Česku, nejvíce případů z celé Evropy je u nás)
   • ochrana proti spalničkám (velmi nakažlivé onemocnění, šíření viru vzduchem od nemocného)
   • ochrana proti sezonní chřipce (vysoce nakažlivému onemocnění, kde se původce šíří vzduchem) - je možné ji zahájit cca od října v daném roce 

  Jako prevenci před virovou infekcí (nejen covid19) a zlepšení imunity zařaďte do Vašeho života zdravé jídlopohyb, dobrý spánek a doplňte přechodně o užívání vitamínu BCD a Omega3 mastných kyselin - rybí tuk (význam výše uvedeného byl mnohokrát potvrzen). 


  Mikroorganismy (viry, bakterie, houby, plísně,...) tu s námi vždy byly, jsou i budou. Někteří původci infekcí přicházejí v epidemiích pravidelně každý rok (viry chřipky), jiní za mnoho let. Objevují se původci nových lidských onemocnění, jejichž zdrojem často bývají zvířata (tzv. antropozoonozy). Nad mnohými zatím máme kontrolu (očkování), některé dokážeme léčit. Na mnoho z nich léčbu nemáme žádnout. Když v boji i výzkumu zpomalíme, řada nemocí, které znáte z vyprávění nebo z jiných částí světa se brzy vrátí (tuberkuloza, spalničky, příušnice, černý kašel, záškrt, přenosná obrna,...)


  Aktuální informace ke coronaviru COVID-19 

  Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

  Česká televize: https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus

  Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

  WHO: World Health Organization: https://www.who.int/

  CDC: Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/

  Dlouhodobě aktuální preventivní programy 

  Informujte se na možnosti ochrany Vašeho zdraví. Teď je nejlepší čas. Myslíme na Vás!

  Info z ordinace:

  Nadále přijímáme nové pacienty.

  inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.