15.6.2022

TĚŽKÝ ZÁPAL PLIC MŮŽE POTKAT KAŽDÉHO Z NÁS,  ČASTO S NÁSLEDKY NA DLOUHOU DOBU

Volné a snadné dýchání je tak samozřejmé, že si jej neuvědomujeme do doby než se něco pokazí.... Pocit dušení a nemožnosti volně dýchat už nechce nikdo opakovat.  Nejen nemoci plic, ale také srdce, ledvin a další vedou často k dušnosti a selhávání dýchání.  Diabetes, kouření a infekce  dlouhodobé zdravotní potíže často mnohonásobně výrazně zhorší. Vyčerpaný imuntní systém nemocného majitele už není schopen bojovat na tolika válečných frontách....

Jsem rád, že Vám můžeme právě teď přinést ještě větší a širší ochranu proti těžkému zápalu plic, který je způsoben bakterií pneumokokem. Více info v prokliku "PNEUMONIE" dole či v sekci očkováníVolba za zlepšení zdraví je na VAŠÍ STRANĚ. 


27.5.2022

Monkeypox, opičí neštovice - aneb trocha historie nikoho nezabije a aktuální informace uklidní

Virologie
Původcem opičích neštovic jsou DNA viry z čeledi Poxviridae, rod Orthopoxvirus. Patří sem taky virus varioly (pravých neštovic), virus vakcinie (užívaný jako očkování proti variole) a virus kravských neštovic. Je třeba upozornit, že výše zmíněné poxviry a opičí neštovice nemají virologicky nic společného s planými neštovicemi (varicelou), které jsou vyvolány herpetickým virem varicella zoster (VZV). Podobné jsou jen projevy – vyrážka s „neštovičkami“, tedy se zkalenými puchýřky. U planých neštovic je zdrojem a rezervoárem infekce člověk a jde o velmi časté, celosvětově se vyskytující onemocnění převážně dětského věku. Virus byl objeven v roce 1958 u opic ve výzkumné stanici, proto byl zvolen název onemocnění monkeypox a původce označen za virus opičích neštovic. První případ u člověka byl popsán v roce 1970 v Demokratické Republice Kongo.


Přenos
Zdrojem je zvíře, většinou hlodavec, ve střední a západní Africe se uplatňují například veverky (Funisciurus a Heliosciurus), gambijské krysy (Cricetomys gambianus) nebo plši (Graphiurus spp.) případně primáti. Člověk se nakazí úzkým kontaktem se sekrety zvířete přes poškozenou kůži (drobné oděrky, pokousání, poškrábání), potřísněním sliznic nebo kapénkovým přenosem dýchacími cestami. Popsané jsou nákazy při přípravě a konzumaci masa divokých zvířat („bushmeat“). Je možný také nepřímý přenos kontaminovanými předměty (např. podestýlkou). Mezilidský přenos je možný, ale není snadný; dosud proto nebyl tak významný, jako u jiných „neštovičných virů“. Dochází k němu zejména přímým kontaktem s infekčním materiálem z kožních a slizničních lézí. Méně rizikový je přenos respiračními kapénkami - na krátkou vzdálenost (face to face). a po delší expozici. Možná je také nákaza kontaminovanými předměty (prádlo, sexuální pomůcky). U aktuálního výskytu v Evropě se jedná převážně o přenos pohlavním stykem, často u mužů majících sex s muži.


Výskyt
Opičí neštovice se vyskytují ve střední a západní Africe, endemickou oblastí je zejména Demokratická Republika Kongo, kde je od roku 2005 hlášeno více než 1000 suspektních případů ročně. Další endemické země v oblasti jsou Nigérie, Kamerun a Středoafrická republika. Případy na jiných kontinentech (např. USA, Singapur, Velká Británie, Izrael) se dosud objevovaly v důsledku zavlečení z Afriky nakaženou osobou (opakovaně doloženo při cestách z Nigerie) nebo od importovaného zvířete
(gambijská krysa v ZOO shopech). V roce 2003 byl popsán výskyt celkem 81 případů opičích neštovic v několika státech USA. Příčinou byl import infikovaných zvířat z Ghany, od kterých se nakazili američtí psouni prérioví (prairie dogs). Ti pak nakazili lidi - psouni jsou chování jako domácí mazlíčci. Během tohoto amerického outbreaku nebyl prokázán mezilidský přenos a nikdo nezemřel. Od 7.5.2022 je hlášen výskyt opičích neštovic ve Velké Británii, Portugalsku, Španělsku a jiných evropských zemích (k 23.5.2022 také Belgie, Německo, Francie, Itálie, Švédsko, Nizozemí, Rakousko a Švýcarsko, celkem k tomuto datu v Evropě konfirmováno 89 případů). 24.5.2022 byl potvrzen první případ také v České republice. Převážně se jedná o osoby s negativní cestovatelskou anamnézou (resp. bez vazby na střední a západní Afriku) a bez kontaktu s předchozími případy, tedy s komunitním šířením. Dominuje přenos mezi muži majícími sex s muži při intimním kontaktu s infekčními kožními lézemi – při pohlavním styku, sdílením sexuálních pomůcek, kontaminovaným prádlem. Riziko mezilidského šíření bez blízkého kontaktu se považuje i nadále za nízké.


Projevy
Inkubační doba je v průměru 10 dnů, s rozptylem 5-21 dní. Klinické projevy: většina infekcí probíhá bez příznaků, klinicky patrné onemocnění začíná horečkou, bolestí hlavy, svalů a malátností (chřipkové příznaky), významné je zvětšení lymfatických uzlin, v prodromálním stádiu i souběžně s vyrážkou, v různých lokalizacích (krční uzliny, v podpaží, v tříslech, apod.) – tím se obraz liší od varioly i planých neštovic. Nejčastěji za 3 dny od začátku horeček se objevuje vyrážka. Ta začíná na obličeji nebo na místě
primární infekce (např. kolem genitálu či konečníku) a šíří se postupně na další části těla, včetně dlaní a plosek. Vyrážka má postupně několik stádií a vysévá se v průměru 12 dnů: skvrny, pupínky, puchýřky a puchýřky se zakaleným obsahem, strupy. U infekcí přenesených pohlavním stykem jsou četnější kožní projevy na genitálu a v okolí
konečníku, proto by mohlo dojít k záměně se syfilis. Vyrážka silně svědí a po rozškrábání se může uplatnit bakteriální postižení. Pro varicelu (plané neštovice) je naopak typické, že vyrážka je na těle v různých fázích zároveň, tedy vedle sebe skrvny, pupínky, puchýřky i stroupky. Onemocnění trvá většinou 2-4 týdny. Smrtnost se liší dle oblasti výskytu, v Africe je udávána 3,6 %, u osob neočkovaných proti pravým neštovicím dosahovala až 10 %, vyšší byla u dětí, mladých dospělých a těhotných žen. Naopak při výše zmíněném výskytu v USA v roce 2003 nezemřel nikdo. Západoafrický kmen monkeypox (který se nyní vyskytuje v Evropě) je spojen s méně závažným průběhem (smrtnost menší než 1 %) a nižším rizikem mezilidského přenosu, u středoafrického kmene je naopak pozorován závažnější průběh a významnější mezilidský přenos. Závažným až fatálním průběhem mohou být ohroženy osoby s těžkým primárním či sekundárními imunodeficitem včetně HIV/AIDS.

Léčba
Léčba je podle příznaků - léky peori teplotě, bolesti, na svědění, lokální ošetřování obdobné jako u planých neštovic (1% genciánová violeť k zaschnutí projevů,
později promašťování). K léčbě orthopoxvirových infekcí včetně opičích neštovic je v EU autorizován pouze tecovirimat. V případě bakteriální superinfekce mohou být potřebná antibiotika.


Prevence
V endemické oblasti se omezí kontakt s rezervoárovými zvířaty a kontaminovanými předměty. Je třeba vyhýbat se rizikovému pohlavnímu styku - příležitostnému, nechráněnému, a s více partnery. Použití kondomu neposkytuje plnou ochranu proti nákaze opičími neštovicemi. Nakažlivost začíná již v prodromálním období a pokračuje do zaschnutí eflorescencí.

Očkování
Vakcína proti pravým neštovicím zkříženě chrání i proti neštovicím opičím (cca z 85 %). V Česku bylo očkování ukončeno v roce 1980, ochrana trvá více než 20 let a přestože klesá s časem, mohlo by zabránit závažnému průběhu opičích neštovic. Případné využití starších zásob vakcín nelze doporučit pro riziko závažných komplikací. Vakcína 3. generace MVA (Modified vaccinia Ankara) je obchodována pod názvem Imvanex (v EU) a Jynneos (v USA). Imvanex je od roku 2013 schválen EMA k prevenci pravých neštovic. Vakcína Jynneos je v USA navíc schválena také k prevenci opičích neštovic. Podává se ve 2 dávkách. Přeočkování je za 2 roky (u pracovníku v trvajícím profesionálním riziku nákazy)

(Zdroj: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP ČR)

Více také na MPX (MonkeyPox)


20.5.2022

VÁLEČNÝ KONFLIKT NA UKRAJINĚ A MĚNÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE S VÝSKYTEM INFEKČNÍCH NEMOCÍ V EVROPĚ

Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině a v důsledku velkého počtu uprchlíků na západ se pomalu začíná měnit i výskyt infekčních nemocí i u nás. Na Ukrajině se v hojném počtu vyskytují nemoci, které u nás byly zcela nebo téměř vymýceny (polio - dětská přenosná obrna, záškrt, černý kašel, zarděnky, spalničky, hepatitidy A, B a C, vysoký výskyt tuberkulozy - tzv. multiresistentní TBC).  Proto si zkontrolujte, kdy jste měli provedenou ochranu proti uvedeným nemocem. Malá nápověda zde: 

- záškrt, černý kašel a dětská obrna - poslední ochrana v 11letech: v dospělém věku již tedy nemáte ochranu žádnou (šíří se od zdroje infekčními kapénkami)

- spalničky, zarděnky, příušnice  - dříve očkování cca v 2 letech, dnes cca v 6 letech života dítěte: v dospělosti už bude neúčinné, proto u nás také lokální epidemie

- hepatitida B:  ochranu mají lidé narození v roce 1989 a mladší ( tj. ročníky 1990,1991....atd), lidé narození před rokem 1989 nemají ochranu žádnou

- hepatitida A:  není pravidelně zařazena do dětského očkovacího schématu, nemoc se často šíří v oblastech s nízkým hygienickým standardem (gheta, uprchlické tábory, ubytovny, soc. zařízení, bezdomovci, alkoholici, narkomani). Mění se hygienické návyky obyvetelstva a lidé si často neumyjí ruce ani po použití toalety nebo před jídlem (v takové situaci třeba při konzumaci street food se vám bue hodit třeba bezoplachový dezinfekční gel, který máte třeba ještě z doby covidu.

(Doplnění: proti hepatitidě C neexistuje očkování, naštěstí dnes již máme účinná antivirotika (na jejich objevu a působení proti mnoha nemocem se podílel i český vědec celosvětového věhlasu Antonín Holý)

- TBC: u nás se už proti této nemoci plošně děti v ČR neočkují od podzimu 2010 - jen děti rizkové nebo z oblastí, kde je velký výskyt nemoci (hlavně východní Evropa a další země světa - Asie, Afrika)

JEDNODUŠE ZKONTROLUJTE SVŮJ OČKOVACÍ PRŮKAZ.  NEVÍTE SI RADY? - OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI

Česká republika přijímá a do budoucna bude zřejmě i nadále přijímat uprchlíky z území postižených agresí Ruska vůči Ukrajině. Těmto lidem bude nutné zajistit základní zdravotní péči, včetně očkování dětí, adolescentů a dospělých. Cílem vakcinace uprchlíků je především ochrana jejich vlastního zdraví, ale také zabránění rozšíření infekčních onemocnění v České republice. Současná epidemiologická situace na Ukrajině je z důvodu vleklého válečného konfliktu nepřehledná, dostupná data o výskytu infekčních nemocí nelze spolehlivě ověřit a jsou zatížená velkou podhlášeností. Nepříznivá epidemiologická situace je zejména v případě tuberkulózy a spalniček. Na základě údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) má Ukrajina čtvrtou nejvyšší incidenci tuberkulózy v zemích evropského regionu WHO. V roce 2020 bylo na Ukrajině diagnostikováno více jak 17 tisíc nových případů. Vyšší incidenci lze očekávat zejména ve východní části země v Oděské oblasti, ale také v Chersonské a Kyjevské oblasti. Odhadovaná incidence tuberkulózy v roce 2019 na Ukrajině byla 77/100 tisíc obyvatel versus 5/100 tisíc obyvatel v ČR, včetně vysokého výskytu případů na léčbu multirezistentních forem tuberkulózy (4 490 případů versus 8) a koinfekce tuberkulózy a infekce virem HIV (5 800 případů versus 8). V letech 2017 – 2019 proběhla na Ukrajině rozsáhlá epidemie spalniček s více jak 100 tisíci hlášených případů a několika desítek úmrtí na spalničky. Případy spalniček byly také v minulosti opakovaně importovány do ČR právě z Ukrajiny. V letech 2004 – 2020 tvořily 50 % všech importovaných případů. V letech 2018 – 2019 byly zaznamenány epidemie spalniček u občanů Ukrajiny také v ČR. Na Ukrajině je více jak 16 x vyšší incidence infekce HIV než v ČR (37,5/100 tisíc obyvatel versus 2,3/100 tisíc obyvatel v roce 2020). Vyšší je také výskyt infekce virem hepatitidy typu B a C. Prevalence HBsAg v běžné populaci je 1,3 % versus 0,15 % v ČR (rok 2011) a prevalence anti-HCV v běžné ukrajinské populaci 12 % versus 0,6-0,8 % v ČR (populace ve věku 18 a více let). V roce 2021 byly hlášeny dva případy výskytu nákazy způsobené vakcinálním derivovaným virem poliomyelitidy typu 2 (CVDPV2). Na Ukrajině se k očkování proti poliomyelitidě používá jak inaktivovaná vakcína (IPV – první dvě dávky), tak živá atenuovaná vakcína (OPV- následné 4 dávky). Plošné očkování proti virové hepatitidě typu B bylo na Ukrajině zahájeno v roce 2002 s proočkovaností 92-98 % (v letech 2004-2007), která významně poklesla na 21-48 % ( v letech 2010-2016). V porovnání s ČR je proočkovanost na Ukrajině nízká. V roce 2020 byla hlášena proočkovanost 81 % proti záškrtu, tetanu, černému kašli, 82 % proti spalničkám zarděnkám, příušnicím a 80 % (rok 2021) proti poliomyelitidě. Nicméně proočkovanost v některých oblastech Ukrajiny může být významně nižší, zejména v Ivanofrankivské, Zakarpatské, Lvovské, Záporožské, Chersonské, Oděské, Kyjevské, Charkovské a Rovenské oblasti.


   27.5.2022

   ČTĚTE AKTUÁLNÍ INFORMACE Z PROVOZU ORDINACE!    

   Používáme telefonní (hlasovou) ústřednu - VoiceBot. V ordinační době se nám prostě vždy dovoláte a vaše požadavky následně vyřídíme - potřebujete recept na své léky, nebo nám potřebujete něco sdělit? Bude-li třeba, zavoláme Vám zpět. Je to jednoduché - zmáčkněte na svém telefonu číslici 1 a prostě mluvte. Zanecháte nám tak vzkaz

   Opět provádíme preventivní prohlídky - je nutné se předem objednat - k objednání použijte telefon (zanechte vzkaz) nebo objednání po webovém rozhrání

   Při psaní emailu buďte maximálně struční a věcní, uvádějte také na sebe aktuální telefonní kontakt, abychom vám mohli případně zavolat zpět a vaše problémy zkonzultovat v aktuálním čase

   Při telefonické konzultaci žádáme také o stručnost a věcnost - na telefonní konzultace je vymezen čas: při pravidelné ordinaci ve všední den 12-13 hodin, mimo úterý

   Pro fyzické vyšetření vašeho zdravotního stavu je vhodné si domluvit přesnější čas návštěvy. Omezíme tak vzájemný kontakt více lidí v uzavřeném prostoru (zdravý, ale rizikový pacient se tak potkává s mladým nachlazeným pacientem....)

   Máte příznaky respirační infekce a chcete se nechat vyšetřit u nás? Udělejte si již doma Ag test. Na C19 Omicron je přesný a jednoduchý. Nezapomeňte si s sebou vzít do ordinace (a somozřejmě třeba i při cestování MHD) roušku/ respirátor.

   Očkovat proti C19 by se měli hlavně lidé rizikoví (co již mají dlouhodobé a chronické zdravotní problémy) a také lidé 60+.

   Vystavená e-žádanka na pcr test z naší ordinace vám nepřijde na telefon nebo do emailu, ale přijde do počítačů všech odběrových center. Z vaší strany žádáme o rezervaci termínu přes webové rozhrání (viz sekce COVID) a o odpověď jaký byl výsledek testu.  Certifikát s QR kodem si můžete po testování stáhnout na ocko.uzis, či v aplikaci TEČKA. Uveďte také, zda-li potřebujete vystavit z důvodu C19 pracovní neschopnost nebo ne (nemusíte nutně do práce, nebo váš stav umožňuje např. home office)

   Pokud máte pozitivní pcr test a nepotřebujete vystavit PN nebo izolaci, jen nám o této skutečnosti napište email (uveďte datum pozitivního pcr testu, stručně vaše zdravotní potíže a vaše tel. číslo, abychom v případě nutnosti mohli zavolat).

   Potřebujete vystavit karanténu? Záležitost vyřizuje hygiena. Proto v této záležitosti nekontaktujte ordinaci.

   Již není placen státem/ zdravotní pojišťovnou žádný pcr test na C19 na Vaše přání.  Při zdravotních důvodech bude vystavena e-žádost na příslušný test lékařem (v tomto případě platí test zdravotní pojišťovna). Prosím nepožadujte po nás žádost z důvodu dovolené nebo jiného soukromého důvodu (cestování, návštěva příbuzných).


   27.5.2022

   POSÍLÁTE NÁM EMAILEM NÁLEZY A LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY? DOBRÝ TIP: Microsoft Lens - PDF Scanner - super scanner!

   Nemáte skener a potřebujete nám poslat nález, lékařskou zprávu? Při focení mobilem je informace často obtížně čitelná a spíše rozeznám kus stolu, postele nebo jiného předmětu než text zprávy. Upravit ji v našich programech bývá často grafickou výzvou! Zprávy se stávají součástí vaší dokumentace, tak ať jsou čitelné i za pár let. Stáhněte si do mobilu z Google Play nebo App Store aplikaci Microsoft Lens App - text jednoduše vyfotíte, sám se úhledně vyrovná a vy jej třeba jako pdf. přiložíte do emailu. Je to tak jednoduché. 

   Doporučil nám náš pacient a lékař sám vyzkoušel.


   celoročně aktuální

   fob

   Máte doma FOB test (test na průkaz krvácení do stolice) a ještě jste si neprovedli odběr vzorku? Pak neváhejte a udělejte to co nejdříve. Končí expirace (životnost) testu a nemohli bychom pak test pro vás vyhodnotit. Doneste proto lahvičku se vzorkem co nejdříve. Lahvička doma je k ničemu, výsledek testu je důležitý! Děkujeme.


   CO JE NYNÍ DŮLEŽITÉ ...

   Aktuální informace - CovidCovid - Ordinační hodiny

   My vaccinations protect YOU. Your vaccination protects ME


   AKTUÁLNÍ TÉMATA:

   Aplikace Riskometer - odhalí riziko mrtviceOčkování proti chřipceOčkování proti Covid 19Malí záškodníci - klíšťataHPV útočíTest demence - v naší ordinaciPneumonie + Covid


   1.2.2022

   ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ na virus nemoci covid-19

   • v naší ordinaci provádíme na přístroji pomocí fluorescenční imunoanalýzy, výsledek je velmi přesný a k dispozici cca za 15 minut
   • pokud máte možné příznaky nemoci C19, proveďte si doma ještě před vyšetřením u nás domácí Ag-test

   Test na samovyšetřování doma je v prodeji lékáren/ drogerií a dalších obchodů. Dbejte správného odběru! Pak může být test hodnotitelný a přínosný pro další vyšetření vašeho zdravotního stavu. 

   CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT k TESTŮM na infekci C19:

   - test je vhodný si nechat provést při potížích (hlavně respiračního charakteru - dechové potíže, kašel, teplota, porucha čichu/ chuti, bolesti svalů a kloubů, a také zažívacích potížích) a také pokud víte, že podobné potíže měl někdo v okolí nebo doma, nebo dokonce u dotyčného byl pozitivní test na C19. Pro lepší záchyt viru z výtěru je důležitá příprava předem (nesmrkat, nečistit zuby a nevyplachovat si nos, nebo nestříkat do nosu před odběrem různé spreje) a technika odběru (tu musí znát člověk, který odběr provádí)


    Co je důležité před odběrem - výtěrem pro nemoc covid19: nejezte, nepijte, nečistěte si zuby, nepoužívejte ani ústní vodu a nesmrkejte - pak je výtěžnost vyšetření větší a podaří se virus zachytit. Dobrá je určitě čistá (nová) rouška/ respirátor. :)


   PŘI FYZICKÉ NÁVŠTĚVĚ ORDINACE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ 

     • předem si připravte seznam všech léků a jejich dávkování, které aktuálně užíváte i bez předpisu, i potravinových doplňků
     • nemáte seznam všech léků, které pravidelně berete? Napište si jej a noste u sebe při dokladech. Záchrance se může takový seznam moc hodit.  Užíváte hodně léků a nevíte proč? Podíváme se na to, jestli je to v pořádku a není nutná změna (lék nasazený před 10 lety už nemusí být k vašemu aktuálnímu zdravotní stavu také aktuální nebo může mít nežádoucí účinek a může škodit
     • připravte si aktuální a platné doklady o zdravotním pojištění, občanský průkaz (popř. cestovní pas) pro vaši jednoznačnou identifikaci
     • promyslete si předem problém či zdravotní stav, se kterým k vyšetření přicházíte
     • nadále po konci ordinační doby a po ní vyřizujeme řadu záležitostí emailem, konzultujeme po telefonu s vámi v běžný všední ordinační den 12-13. hodin, mimo úterý
     • máte respirační problémy? Kašlete a kýcháte? Mějte s sebou vhodnou ochranu dýchacích cest (respirátor, roušku) 
     • buďte ohleduplní vůči sobě navzájem i vůči nám 


    • Zdravotnické informace nejsou ani v roce 2022 (!) u nás efektivně předávány a sdíleny, proto pokud nedostaneme určitou informaci o vašem zdravotním stavu (nález, výsledek provedeného testu v jiném zařízení), není z čeho při vaší návštěvě vycházet, je nutné testy a vyšetření zbytečně opakovat a veškeré zdravotní služby se tak významně prodražují. Jde o nemalé finanční částky.
    • Po vyšetření v jiné ambulanci žádejte pro nás, svého praktického lékaře, vždy nález / zprávu. Specialista vám vydá o vyšetření nález ci). Tuto zprávu může odborný lékař odeslat elektronicky -  emailem, systémem eZpráva, datovou schránkou do naší ordinace. Informujte jiného lékaře či zdravotnické zařízení o této možnosti ve vztahu k naší ordinaci. KAŽDÝ LÉKAŘ DNES PRACUJE NA POČÍTAČI A ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI ZCELA OVLÁDÁ. Komunikace se tak často výrazně zlepší a zrychlí a zjednoduší. Nález vám může odborný lékař odeslat také na váš email pokud chcete, pak jej jednoduše můžete poslat nám. Je to tak jednoduché. Samozřejmě všechny zainteresované osoby do zdravotních a sociálních služeb dodržijí nařízení GDPR a chráníme tak informace o vás
    • Pokud odborný lékař chce došetřit Váš zdravotní stav (upřesnit si tak diagnózu, vyloučit jinou příčinu potíží,... atd.) a doporučuje vyšetření v dalších odborných ambulancích, nepožadujte vystavení žádosti na tato vyšetření u nás. I specialista je odborně způsobilý a plně kompetentní Vám na požadované vyšetření vystavit žádost a specifikovat problém, který chce takto došetřit. Pokud vám doporučení nevystavil, doplňující vyšetření zřejmě nejsou nutná pro upřesnění vašeho zdravotního stavu. 
    • Jste-li léčeni nebo sledováni pro určité onemocnění u specialisty, prosím nežádejte u nás (na základě nálezu specialisty) – vystavení PN (pracovní neschopnosti). Váš specialista je v tom čase pro vaše onemocnění a pro Vás OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM ve všech záležitostech týkající se nemoci pro kterou vás kontroluje a/ nebo léčí (laboratorní testy, vyžádaná doplňující vyšetření, PN, lístky na peníze, Recepty). Tato vyšetření i administraci dokáže zrealizovat (má k tomu vzdělání i vybavení) a vy se vyhnete neefektivnímu putování zdravotním systémem a umělým zaměstnáváním řady ambulancí a lidí (viz zákon 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění v platném znění). Tím také podstupujete ještě vyšší riziko získání infekce v dalším zdravotnickém zařízení. Jako NEOŠETŘUJÍCÍ lékař mohu být trestán úřady až pokutou do 10.000,- Kč za nesprávné vystavení PN.

    Pojďme spolu zefektivnit fungování českého zdravotnictví a začněme učelným a efektivním předáváním informací.

    P.S.: náš zdravotní/ sociální systém pracuje stále neefektivně a neúčelně - to vede k enormní spotřebě léčiv, vyšetření, neefektivní práci zdravotníků a pracovníků sociálních služeb. To vše stojí obrovské peníze a nijak to nevede ke zlepšení zdravotního stavu populace 


    Dlouhodobě aktuální preventivní programy 

    Informujte se na možnosti ochrany Vašeho zdraví. Teď je nejlepší čas. Myslíme na Vás!

     


    Odpověd na Vaše dotazy:

    Přijímáme po domluvě nové pacienty (již od 15 let věku) v tento čas jen omezeně.

    Na aktuální kapacitu ordinace je nutné se informovat


    Nabízíme možnost praxe pro studenty vysokých škol (lékařská fakulta, sociální obory, a další) a středních škol (obory zdravotnické školy a příbuzné obory).

    Dále nabízíme možnost práce v administrativě pro lidi s chutí učit se novým věcem (v sociální a zdravotní oblasti, managementu)

    Praxi a práci si domluvte emailem. Nezapomeňte uvést i své tel. číslo.

    inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.