covid.jpg

INFORMACE K PROVOZU ORDINACE

PO UKONČENÍ ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ  INFEKCE COVID19

  • během července začneme ordinovat v běžné ordinační době 
  • na klinické (osobní vyšetření) se i nadále objednejte - na akutní vyšetření, na plánované předoperační vyšetření, na prevenci, na pracovní prohlídku, na odběry, atd. Objednaní lidé mají přednost, pokud nebude nutné vyšetření akutních potíží někoho jiného před Vámi. Respektujte, že někdo může mít takové zdravotní potíže, které nesnesou odklad, i když jste v danou dobu objednaní Vy.
  • předem si připravte seznam všech léků a jejich dávkování, které užíváte, i bez předpisu, i potravinových doplňků. Připravte si aktuální doklady o zdravotním pojištění, občanský průkaz (ID,  popř. cestovní pas), promyslete si problém či zdravotní stav, se kterým k vyšetření přicházíte.
  • nadále ke konci ordinační doby vyřizujeme řadu záležitostí emailem, konzultujeme po telefonu
  • v případě respiračních potíží (kašel, teplota, rýma, nachlazení) mějte roušku na ústech a nose, nebo jinou ochrannou pomůcku (šátek)
  • buďte ohleduplní vůči sobě navzájem i vůči nám 


 • zdravotnické informace nejsou ani dnes u nás efektivně předávány a sdíleny, proto pokud nedostaneme určitou informaci o Vašem stavu (výsledek vyšetření, výsledek dříve provedeného laboratorního testu v jiném zařízení, v nemocnici, atd) není z čeho vycházet, je nutné testy a vyšetření zbytečně opakovat a veškeré zdravotní služby se tak významně prodražují. 

  • Po vyšetření v odborné ambulanci žádejte pro nás, svého praktického lékaře, vždy nález/ zprávu. Odborný lékař Vám vydá o vyšetření nález v den vyšetření, popř. na plánované kontrole (pokud čekáte např. na výsledky provedených vyšetření). Tuto zprávu může odborný lékař odeslat také emailem, systémem eZpráva, datovou schránkou do naší ordinace. 

  • Pokud odborný lékař chce došetřit Váš zdravotní stav (upřesnit si tak diagnozu, vyloučit jiné stavy, atd.) a doporučuje vyšetření v dalších odborných ambulancích, nepožadujte vystavení žádosti na tato vyšetření u nás. I specialista je odborně způsobilý Vám na tato vyšetření vystavit žádost a specifikovat problém, který chce došetřit, provést odběr krve, atd. Pokud Vám doporučení nevystavil, doplňující vyšetření zřejmě nejsou nutná pro upřesnění Vašeho zdravotního stavu. 

  • jste-li léčeni a sledováni pro určité onemocnění u specialisty, prosím nežádejte u nás (na základě nálezu specialisty) – vystavení PN (pracovní neschopnosti). Váš specialista je v tom čase pro Vaše onemocnění a pro Vás ošetřujícím lékařem ve všech záležitostech týkající se nemoci pro kterou Vás kontroluje a léčí (laboratorní testy, vyžádaná doplňující vyšetření, PN). Tato vyšetření dokáže zrealizovat a Vy se vyhnete putování zdravotním systémem a umělým zaměstnáváním řady ambulancí (viz zákon 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění), tím také podstupujete ještě vyšší riziko získání infekce v dalším zdravotnickém zařízení.


  I v této době plně a včas využijte možnost ochrany před řadou infekčních onemocnění, které často mají těžší průběh a mohou končit smrtelně (některé se šíří zcela stejně jako onemocnění covid19 způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2). Některé infekce se u nás objevují znovu ve zvýšené míře. Mnoho lidí zlehčuje jejich průběh, protože nezažili dobu 50. let, 60. let, 70. let. 

   • ochrana proti černému kašli (infekce šířená vzduchem mezi lidmi)
   • ochrana proti zápalu plic způsobenému pneumokokem (bakterie způsobuje těžké zápaly plic, šíří se vzduchem)
   • ochrana proti virovým žloutenkám A, B (viry způsobující těžké záněty jater, virus typu A je přenosný při špatné hygieně, virem typu B se nakazíte a dlouho o tom nevíte:  rizikový sex, tetováž, dřívější transfuze nebo operace,...)
   • ochrana proti viru klíšťové encefalitidy (nejčastější zánět mozku v Česku, nejvíce případů z celé Evropy je u nás)
   • ochrana proti spalničkám (velmi nakažlivé onemocnění, šíření viru vzduchem od nemocného)
   • ochrana proti sezonní chřipce (vysoce nakažlivému onemocnění, kde se původce šíří vzduchem) - je možné ji zahájit cca od října v daném roce 

  Jako prevenci před virovou infekcí (nejen covid19) a zlepšení imunity zařaďte do Vašeho života zdravé jídlopohyb, dobrý spánek a doplňte přechodně o užívání vitamínu BCD a Omega3 mastných kyselin - rybí tuk (význam výše uvedeného byl mnohokrát potvrzen). 


  Mikroorganismy (viry, bakterie, houby, plísně,...) tu s námi vždy byly, jsou i budou. Někteří původci infekcí přicházejí v epidemiích pravidelně každý rok (viry chřipky), jiní za mnoho let. Objevují se původci nových lidských onemocnění, jejichž zdrojem často bývají zvířata (tzv. antropozoonozy). Nad mnohými zatím vyhráváme (očkování), některé dokážeme léčit. Na mnoho z nich léčbu nemáme žádnout. Když v boji zpomalíme, některé nemoci se brzy vrátí (tuberkuloza, spalničky, příušnice, černý kašel, záškrt, přenosná obrna,...)

  Informace ke coronaviru COVID-19 

  Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

  Česká televize: https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus

  Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

  WHO: World Health Organization: https://www.who.int/

  CDC: Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/

  Dlouhodobě aktuální preventivní programy 

  Informujte se na možnosti ochrany Vašeho zdraví. Teď je nejlepší čas. Myslíme na Vás!

  Info z ordinace:

  Nadále přijímáme nové pacienty.

  inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.