FAST_metoda.jpg riskometer.jpgobrázek_2022-01-14_170211.png

HOBIT - inovativní vzdělávací program pro žáky i širokou veřejnost, naučte se zachránit život při vzniku mozkové mrtvice a srdečního infarktu

www.projekthobit.cz

MRTVICE - rychlá jako blesk!
MRTVICE - změní život během chvíle. Nebolí, nechod s ní spát.....Nevolej příteli a nevolej své mámě. Volej 155.
„Chtěli jsme odejít na zahrádku načesat jablka,“ vzpomíná na ono zářijové odpoledne pan Petr, „ale zarazilo mě nezvyklé chování manželky. Prý že ji pobolívá hlava a půjde se raději na chvíli natáhnout. Ke dveřím ložnice však už nedošla, sesula se na podlahu, a když jsem ji zvedal, nebyla schopna podat mi ruku, jen cosi nesrozumitelně blábolila. Chtěl jsem jí dát napít, ale měla podivně zkroucenou pusu. To už jsem se opravdu vylekal a okamžitě volal 155!“

Rychlou reakcí zachránil pan Petr své ženě život. Už v sanitce neměl lékař pochyb o diagnóze a tak blikající majáček se sirénou uvolnil cestu přímo do iktového centra.  Uvádí se, že ročně se u nás má mrtvici až 35 tisíc lidí.  To je jedno celé větší okresní město! Přitom jde o třetí nejčastější příčinu úmrtí – ročně zemře na následky mozkové mrtvice 17 tisíc lidí. Nezanedbatelný není ani fakt, že velká část těch, co přežijí, se po prodělané nemoci potýká s trvalou invaliditou a závislostí na pomoci okolí.

Rizikové faktory mozkové mrtvice? Vysoký krevní tlak, cukrovka, cholesterol, poruchy srdečního rytmu, kouření, věk, syndrom spánkové apnoe,  pracovní stres, obezita, fyzická inaktivita, přemíra alkoholu, drogy a také ženy, které dlouhodobě užívají hormonální antikoncepci. Lékaři musí nejprve zjistit příčinu náhlé mozkové příhody. K té z osmdesáti procent dochází ve chvíli, kdy tepnu, přivádějící do mozku kyslík a živiny, ucpe krevní sraženina, tzv. tromb. Zbývajících dvacet procent má na svědomí krvácení do mozku v důsledku prasklé cévy či tepny. Někdy se příčina nezjistí (tzv.  kryptogenní mrtvice). Léčba se liší. V prvním případě je důležité, aby se krevní sraženina co nejrychleji rozpustila a mozková tepna opět zprůchodnila. Pomáhají nitrožilně podávané léky, ale také endoskopická léčba, kdy se krevní sraženina odstraní pomocí katetru. Horší prognózu má krvácení do mozku. Tam se nejdříve musí zjistit zdroj krvácení, pak krvácení zastavit a hlídat, zda nedojde k otoku mozku. Ten vede k vyššímu nitrolebečnímu tlaku, který v případě, že postihne důležitá životní centra ovlivňující dýchací a srdeční činnost, má fatální následky. K určení přesné diagnózy užívají lékaři širokou škálu moderních vyšetřovacích technik: CT mozku, magnetickou rezonanci, ultrazvuk, důležité je i laboratorní vyšetření krve. Právě tak se neustále zdokonalují i léčebné metody, takže šance mozkovou mrtvici přežít se rok od roku zvyšují.

Co bychom však měli vědět my laici? Všímat si projevů blížící se příhody. Vedle příznaků uvedených v úvodu článku to může být i náhlé zhoršení vidění, porucha řeči, zvracení, závratě, brnění končetin, zmatenost. Požádejte dotyčného, ať zkusí zapískat, usmát se, ukázat zuby… Pokud to nejde, není důvod váhat s voláním o pomoc. Zrovna tak, když postiženému klesne ruka ve chvíli, kdy dá ruce před sebe dlaněmi dolů. Nezmatkujte, položte ho na záda, zakloňte mu hlavu, nikdy ji nepodkládejte polštářem, sledujte dýchání. Čím dříve přijede sanitka, tím lépe. Stejně důležitá jako následná léčba je i včasná rehabilitace.

Po prodělané těžké mrtvici člověk může hned zemřít, nebo má trvalé následky. Rychlím jednáním a zavoláním první pomoci (Záchranka - telefon 155) nemusí mít člověk třeba žádné následky. Naučte se znát příznaky mrtvice. (zdroj: www.vitalplus.org.)

5 klíčových faktů o CMP

 • FAKT č. 1: Cévní mozková příhoda

zabíjí mozkové buňky. K mrtvici dochází, když sraženina nebo prasknutí cévy přeruší průtok krve do mozku. Bez krve bohaté na kyslík odumírají mozkové buňky.

 • FAKT č. 2: Typy mrtvice 

Ischemická mrtvice způsobená sraženinou, hemoragická mrtvice způsobená rupturou/ prasknutím a přechodný ischemický záchvat (TIA) nebo „varovná mrtvice“ způsobená dočasnou blokádou.

 • FAKT č. 3: přibližně jeden ze čtyř pacientů,

kteří přežili mrtvici , je ohrožen další mrtvicíNaštěstí až 80 procentům druhých mrtvic souvisejících s krevní sraženinou lze předejít.

 • FAKT č. 4: prevence je klíčová.

Měl jste mrtvici? Spolupracujte se svým lékařem, abyste zjistili příčinu a vytvořte plán, jak zabránit další. To může zahrnovat zvládání vysokého krevního tlaku, rozhodování o zdravém životním stylu a užívání léků podle doporučení lékaře. Po ischemické cévní mozkové příhodě nebo TIA bude většině pacientů předepsána protidestičková nebo antikoagulační léčba.

 • FAKT č. 5: ztracený čas je ztracený mozek.
  Nyní, když znáte prevenci, zde je návod, jak ji rozpoznat.

Naučte se RYCHLE - F.A.S.T. varovné signály:

F: FACE - Tvář je povislá

A: ARMS Paže je pokleslá

S: SPEECH Řeč s potížemi

T: TIME Čas volat 155

Cerebrovaskulární ordinace, Brno

American Stroke Association

Know The Signs, Now

Act F.A.S.T.

Learn The Signs of Stroke FAST - Victim/ Witness

F.A.S.T. Song - Stroke Signs: Do you know!? Sing!

Kryptogenní mrtvice - mrtvice z nejasné příčiny

Ve většině případů je mrtvice způsobena krevní sraženinou, která blokuje průtok krve do mozku. V některých případech, navzdory testování, nelze příčinu mrtvice určit. Toto se nazývá kryptogenní mrtvice.

Vzhledem k tomu, že přibližně 1 ze 4 pacientů, kteří přežili mrtvici, pravděpodobně prodělá další mrtvici, nalezení příčiny mrtvice pomůže vašemu lékaři léčit příčinu mrtvice a sníží pravděpodobnost další mrtvice.

Odhaduje se, že asi 1 ze 3 ischemických mozkových příhod je kryptogenní. 

Možné skryté příčiny mrtvice

                                            MDT hlavicka-2016-12-11.png

hodnocení EKG z chytrých hodinek      kardiologie    diabetologie     spánkové poradenství   diagnostika poruch spánku z vašeho domova         záchyt správného rytmus vašeho srdce 

- monitoring srdečního rytmu a krevního tlaku

- diagnostika poruch spánku

- EKG z chytrých hodinek (zatím Appel Watch)

Bušení srdce. Dušnost. Bolest na hrudi. Závratě, mdloby a krátkodobá ztráta vědomí. Stav po mrtvici s podezřením na poruchu srdečního rytmu. Vysoký a nízký tlak. Vysoká nebo nízká hladina cukru v krvi

Máte tyhle potíže, pojďme se na ně podívat chytře! Teď. Ve vašem prostředí, doma, bez stresu. 

Zajístíme Vám objednání vyšetření pro diagnostické účely. Přístroj Vám příjde domů, ovládání je velmi jednoduché. Správná diagnoza je základním předpokladem správné léčby. Telemedicína je zde s námi už nějakou dobu. Můžeme diagnostikovat poruchy a stavy vzdáleně, z vašeho doma, vlastně kdekoliv na světě. Časná diagnoza znamené časná léčba. A ta zachraňuje život...... (Poruchy rytmu....mrtvice..... komplikace poruch krevního tlaku..... komplikace poruch spánku)


Demence - poznejme ji správně a včas!

Máte potíže s pamětí? S orientací na ulici nebo doma? Kolikátého dnes je? Přečtete text z obrázku? Rozumíte tomu? Všimli si Vašeho chování příbuzní nebo kamarádi?

Kontaktujte nás sami nebo se svými blízkými. Kdykoliv.

Podíváme se spolu, jestli Vám můžeme v problému pomoci...

Poznejme demenci včas...DemenceTrénujme svoji duševní i fyzickou kondici

http://www.alzheimer.cz/

Počítači, řekni mi, jestli a kdy budu dementní?

Experti z univerzity v kanadské Ottawě sestavili "kalkulačku demence". Najdete ji na adrese:  https://www.projectbiglife.ca/ a když jí svěříte vybrané údaje o svém životním stylu, spočítá vám, zda, kdy a do jaké míry vám vaše hlava přestane sloužit. Proti stařecké demenci zatím není žádný lék - její nástup však lze oddálit či zcela zrušit životním stylem: hlavně zdravou stravou a dostatkem pohybu. 

Že už jste o tom slyšeli? Žačněte s tím něco dělat právě TEĎ!

________________________________________________________________________________________________ŘEKNI MI, JAK STARÉ TEPNY MÁŠ,

A JÁ TI ŘEKNU, KOLIK JE TI VSKUTKU LET!

Tepny rozvádí krev až do palce u nohy, ale taky do hlavy (do mozku), do srdce a do ledvin - do celého těla. Když se některá z nich ucpe náhle, je to tragédie - člověk dostane infarkt, mozkovou příhodu, plicní embolii. Konec může přijít rychle a nečekaně. Nebo následky mohou být trvalé - zbytek života v nemoci. Mnoho let v nemoci a závislost na druhém.

Pojďme se podívat, kolik je Vám vlastně let. Nebo na kolik se dnes cítíte. Že jste nemohli dnes vstát a že Vás všechno bolí?  Tak pak je to v pořádku, protože ještě žijete! :)

Nebo se vám špatně dýchá, máte bolesti na hrudníku, ujdete pár kroků, a už máte křeče v nohou? Pánové, už to nestojí tak, jako dříve?

Ještě jste udrželi pozornost?  O.K. Nebudeme se zdržovat a popojedeme!

Jste pořád ještě na STARTU, nebo před POSLEDNÍ ZATÁČKOU (........) a nebo už vám v CÍLOVÉ ROVINCE dochází dech? (........) Oslavili jste už 40+ nebo už spíš 65+ a víc?

 

Být fyzicky a duševně aktivní, stále co nejvíce soběstačný. To si přejeme každý nejen k narozeninám, ale vlastně každý den.

Umíme vám poradit, víme jak na to!

     Arteriosclerosis _ atherosclerosis - Symptoms and causes.jfif       atherosclerosis process images _ Peripheral Artery Disease In-De

Jak staré tepny máš (jak se o tyhle roury rozvádějící do celého těla krev staráš), TOLIK je ti LET? K tomu je třeba znát několik maličkostí:

 • věk - ten kalendářní, a pohlaví
 • kouříte nebo nekouříte cigarety
 • krevní tlak
 • hodnotu cholesterolu v krvi
 • máte diabetes a při kontrolách není cukr zrovna delší dobu v pořádku? Pak se všechno hned ještě zhorší. 

Pokud si nejste jisti cholesterolem (krevní tuky) nebo krevním tlakem, objednejte se na konzultaci.

Možná je vám 50 let, možná kouříte, a krevní tlak už není také normální, a možná máte i vyšší krevní cukr.... tepnám v takovém těle už může být i 70 let..... Spolu to mužeme ještě změnit. Ale bez Vás to nejde.

Jde o ŽIVOT právě TEĎ.  V Česku stále nejvíce lidí umírá na srdečně - cévní (kardio-vaskulární) nemoci. Statistika jasná je. Tak je to v celém západním světě.

Co můžete změnit? Právě teď. Svoje myšlení. Jde to těžce, ale jde. Z každého úspěchu a pokroku budete mít radost - snadnější dýchání, lehčí pohyb, méně bolestí. Lépe fungující tělo a svěží mysl. A to už stojí za to! 


A nyní si vězměte tužku a papír. Pokud znáte svůj krevní tlak a hodnotu cholesterolu v krvi, vypočítáte si jak staré jsou Vaše tepny: 

ARTE.jpgTIP: chcete si test vytisknout a donést do ordinace?

Pokud jste náhodou zjistili, že vaše CÉVY jsou mnohem starší než VY, objednejte se na vyšetření. Pokud si nejste jisti hodnotou cholesterolu (tuku v krvi) nebo krevním tlakem, podíváme se na to spolu. 


VASKU.jpg

50 let a vaše CÉVY mají už přes 70 let!? Co jste vypočítali? Pokud ještě můžete (nohy a srdce vás poslouchají) UTÍKEJTE do ordinace. 

Troufnete si vypočítat ještě SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)?

Kalkulátory pro odhad kardiovaskulárního rizika

Pokud nevíte, co s výsledkem, napište email, nebo se objednejte na konzultaci. 

Člověk je tak starý, jak staré jsou jeho cévy

* chceš se dozvědět víc? právě TEĎ je ten správný čas. jak změnit to co jíš? jak s pohybem? podívej se na uvedené webové stránky nebo se zeptej v ordinaci třeba při vyšetření krevního tlaku nebo hladiny cholesterolu


Doplntě si svůj věk a cévní věk. Ten zjistíte z obrázků výše. Pokud neznáte svůj KREVNÍ TLAK nebo CHOLESTEROL, přijďte do ordinace. Podíváme se na to! Pojďme spolu podstatně snížit riziko mrtvice nebo infarktu právě teď.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.